Nokian Paperiväen Sairauskassa toimii työpaikkakassana, joka hoitaa vakuutettujensa sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Sairauskassa on perustettu keväällä jo vuonna 1880 Nokian Osakeyhtiön tehdasten Sairas- ja Apukassan -nimellä ja kassan tarkoituksena oli turvata sairastumisen tai työtapaturman vuoksi työkykynsä menettäneille vakuutetuilleen taloudellinen toimeentulo.

Ylin päätösvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla on oikeus osallistua.
Kassan sairausvakuutuslain mukaista toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos. Kassan toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat työnantajat ovat:
▪ Oy Essity Finland Ab Nokian tehdas
▪ Nokianvirran Energia Oy
▪ Henkilöt, jotka olivat 31.3.2013 kassan vakuutettuja ja siirtyivät SCA Tissue Finland Oy:n myynti- ja
markkinointiorganisaation liikkeen luovutuksen yhteydessä Oy SCA Hygiene Products Ab:n palvelukseen
▪ Nokian Paperiväen Sairauskassan toimihenkilöt
sekä
▪ Eläkeläiset ja muut vakuutetut (katso tarkemmin Vakuutusuhde -kohdasta ja säännöistä).