Nokian Paperiväen Sairauskassa toimii työpaikkakassana, joka hoitaa jäsentensä sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Sairauskassa on perustettu keväällä jo vuonna 1880 Nokian Osakeyhtiön tehdasten Sairas- ja Apukassan -nimellä ja kassan tarkoituksena oli turvata sairastumisen tai työtapaturman vuoksi työkykynsä menettäneille jäsenilleen taloudellinen toimeentulo.

Ylin päätösvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua.
Kassan sairausvakuutuslain mukaista toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos. Kassan toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat työnantajat ovat:
▪ Oy Essity Finland Ab Nokian tehdas
▪ Nokianvirran Energia Oy
▪ Henkilöt, jotka olivat 31.3.2013 kassan jäseniä ja siirtyivät SCA Tissue Finland Oy:n myynti- ja
markkinointiorganisaation liikkeen luovutuksen yhteydessä Oy SCA Hygiene Products Ab:n palvelukseen
▪ Nokian Paperiväen Sairauskassan toimihenkilöt
sekä
▪ Eläkeläiset ja ulkojäsenet (katso tarkemmin Jäsenyys -kohdasta ja säännöistä).