Vakuutussuhde

Sairauskassan vakuutetuksi on oikeutettu liittymään kassan toimintapiiriin kuuluvalta työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa saava henkilö. Vakuutussuhde on vapaaehtoinen ja vakuutussuhdetta on haettava kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Liittymislomakkeen löydät tämän sivun alalaidasta.

Kassan toimintapiirin muodostavat:

Oy Essity Finland Ab Nokian tehdas, Nokianvirran Energia Oy, henkilöt, jotka olivat 31.3.2013 kassan vakuutettuja ja siirtyivät SCA Tissue Finland Oy:n myynti- ja markkinointiorganisaation liikkeen luovutuksen yhteydessä Oy SCA Hygiene Products Ab:n palvelukseen ja Nokian Paperiväen Sairauskassan toimihenkilöt.

Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat työnantajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet kassan vakuutettuja yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta.

Edelleen kassan toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä on irtisanottu työnantajan tai kassan palveluksesta tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja jotka ovat olleet kassan vakuutettuja ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta. Näitä vakuutettuja kutsutaan muiksi vakuutetuiksi.

Vakuutusmaksu

Kassan vakuutusmaksu on 2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta tai eläkkeellä olevalta työntekijän eläkelain mukaisesta eläkkeestä. Muun vakuutetun vakuutusmaksu on 36,00 euroa/kk.

Palkattomat vapaat esim. vuorottelu-, hoito-, opintovapaa ja kuntoutustuki on ilmoitettava sairauskassaan. Palkattoman vapaan ajalle voit hakea itsemaksavaksi vakuutetuksi, jolloin vakuutusmaksu on 36,00/kk ja säilytät oikeudet kassan lisäetuuskorvauksiin myös palkattoman vapaan aikana.

Miksi liittyä?

Vakuutussuhde sairauskassassa tuo taloudellista turvaa sairauden sattuessa. Korvaukset täydentävät Kelan korvauksia sekä kassa korvaa kuluja, joita Kela ei korvaa. Korvausasiat hoituvat nopeasti, kerralla ja samassa paikassa. Ja kassaan voi liittyä, vaikka sinulla olisi todettu jo aikaisempia sairauksia.