Sääntömuutos

Finanssivalvonta on 14.12.2021 hyväksynyt kassankokouksemme päätöksen sääntöjen 4 §:n muutoksen eli ulkojäsenen määritelmään 1.1.2022 alkaen. Sääntöjen 4 §:n 4 momentti 1.1.2022 alkaen:
”Kassan toimintapiiriin voivat kuulua myös ne henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä on irtisanottu toimintapiirin työnantajan palveluksesta tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään 10 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä. Ansiotyö- tai yrittäjäaika saa kestää enintään kuusi kuukautta. Näitä jäseniä kutsutaan ulkojäseniksi.”